Dự án

UBND QUẬN LONG BIÊN

CHỦ ĐẦU TƯ
BQL Dự án quận Long Biên
ĐỊA ĐIỂM
Long Biên, Hà Nội
QUY MÔ CÔNG TRÌNH
Diện tích đất: 18.126m2
Số tầng cao: 5 tầng
NĂM: 2007