DỰ ÁN

Dự án Lĩnh Vực Loại hình Địa điểm Năm
KHU CHUNG CƯ QUỐC TẾ BOOYOUNG HỢP TÁC QUỐC TẾ, NHÀ Ở, NHÀ Ở, HỖN HỢP, NHÀ Ở Hà Nội 2013 - 2014
BIDV TOWER 194 TRAN QUANG KHAI HANOI HỢP TÁC QUỐC TẾ, VĂN PHÒNG - THƯƠNG MẠI, Tư vấn đầu tư Hà Nội 2009
UPDATING... HỢP TÁC QUỐC TẾ,
UPDATING... HỢP TÁC QUỐC TẾ,
UPDATING... HỢP TÁC QUỐC TẾ,