DỰ ÁN

Dự án Lĩnh Vực Loại hình Địa điểm Năm
CANAL PARK - KHU ĐÔ THỊ GARDEN CITY NHÀ Ở, Tư vấn xây dựng Hà Nội 2012
KHU CHUNG CƯ QUỐC TẾ BOOYOUNG HỢP TÁC QUỐC TẾ, NHÀ Ở, NHÀ Ở, HỖN HỢP, NHÀ Ở Hà Nội 2013 - 2014