DỰ ÁN

Dự án Lĩnh Vực Loại hình Địa điểm Năm
TRỤ SỞ TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI VĂN PHÒNG - THƯƠNG MẠI, GIẢI THƯỞNG - THI TUYỂN, HỖN HỢP, Tư vấn Xây dựng Hà Nội 2006
TỔ HỢP VĂN PHÒNG NHÀ Ở HANDI RESCO NHÀ Ở, VĂN PHÒNG - THƯƠNG MẠI, HỖN HỢP, NHÀ Ở, HỖN HỢP, VĂN PHÒNG, HỖN HỢP Hà Nội 2014
UBND QUẬN LONG BIÊN VĂN PHÒNG - THƯƠNG MẠI, CỘNG CỘNG, Tư vấn xây dựng Hà Nội 2007
NHÀ Ở CAO TẦNG KẾT HỢP VĂN PHÒNG CHO THUÊ NHÀ Ở, HỖN HỢP, VĂN PHÒNG - THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở, HỖN HỢP, VĂN PHÒNG, Hà Nội 2014
KHU NHÀ Ở VĂN PHÒNG VÀ DỊCH VỤ 69 VŨ TRỌNG PHỤNG - HÀ NỘI HỖN HỢP, NHÀ Ở, VĂN PHÒNG - THƯƠNG MẠI, Tư vấn xây dựng Hà Nội 2009
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI - HÀ NỘI VĂN PHÒNG - THƯƠNG MẠI, CÔNG CỘNG Hà Nội 2012
TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HOÀNG QUỐC VIỆT HỖN HỢP, VĂN PHÒNG - THƯƠNG MẠI, Văn phòng - Thương mại Từ Liêm, Hà Nội 2007
VĂN PHÒNG, DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 434 TRẦN KHÁT CHÂN, HÀ NỘI VĂN PHÒNG - THƯƠNG MẠI, Văn phòng - Thương mại Hà Nội 2007
TRUNG TÂM TRƯNG BÀY SẢN PHẨM 508 TRƯỜNG CHINH, HÀ NỘI VĂN PHÒNG - THƯƠNG MẠI, Văn phòng - Thương mại Hà Nội 2009