DỰ ÁN

Dự án Lĩnh Vực Loại hình Địa điểm Năm
ĐÀI TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ TUYÊN QUANG VĂN HÓA - THỂ THAO - GIẢI TRÍ, CỘNG CỘNG, GIẢI THƯỞNG - THI TUYỂN, Tuyên Quang 1995
TRỤ SỞ TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI VĂN PHÒNG - THƯƠNG MẠI, GIẢI THƯỞNG - THI TUYỂN, HỖN HỢP, Tư vấn Xây dựng Hà Nội 2006
TƯỢNG ĐÀI LIỆT SỸ MÓNG CÁI VĂN HÓA - THỂ THAO - GIẢI TRÍ, CỘNG CỘNG, GIẢI THƯỞNG - THI TUYỂN, Tư vấn Xây dựng Quảng Ninh 1998
NHÀ TƯỞNG NIỆM AN TOÀN KHU VĂN HÓA - THỂ THAO - GIẢI TRÍ, CỘNG CỘNG, GIẢI THƯỞNG - THI TUYỂN, 2010 Thái Nguyên Tư vấn Xây dựng
CUNG TRÍ THỨC HÀ NỘI VĂN HÓA - THỂ THAO - GIẢI TRÍ, CỘNG CỘNG, GIẢI THƯỞNG - THI TUYỂN, Tư vấn Xây dựng Hà Nội 2005
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI – AMSTERDAM Y TẾ - GIÁO DỤC, GIẢI THƯỞNG - THI TUYỂN, VĂN HÓA - GIÁO DỤC Hà Nội 2011
RẠP ĐẠI NAM - HÀ NỘI VĂN HÓA - THỂ THAO - GIẢI TRÍ, CỘNG CỘNG, GIẢI THƯỞNG - THI TUYỂN, VĂN HÓA Hà Nội 2008