DỰ ÁN

Dự án Lĩnh Vực Loại hình Địa điểm Năm
TỔ HỢP VĂN PHÒNG NHÀ Ở HANDI RESCO NHÀ Ở, VĂN PHÒNG - THƯƠNG MẠI, HỖN HỢP, NHÀ Ở, HỖN HỢP, VĂN PHÒNG, HỖN HỢP Hà Nội 2014
NHÀ Ở CAO TẦNG KẾT HỢP VĂN PHÒNG CHO THUÊ NHÀ Ở, HỖN HỢP, VĂN PHÒNG - THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở, HỖN HỢP, VĂN PHÒNG, Hà Nội 2014
NHÀ Ở CAO TẦNG CT2 CẦU DIỄN HÀ NỘI ĐẦU TƯ, NHÀ Ở, NHÀ Ở, Hà Nội 2014
KHU CHUNG CƯ QUỐC TẾ BOOYOUNG HỢP TÁC QUỐC TẾ, NHÀ Ở, NHÀ Ở, HỖN HỢP, NHÀ Ở Hà Nội 2013 - 2014
CHUNG CƯ CT3 NHÀ Ở, NHÀ Ở, NHÀ Ở, Đầu tư Han 2013
KHU NHÀ Ở MAI ĐỘNG NHÀ Ở, QUY HOẠCH, NHÀ Ở, Nhà ở Hà Nội 2013