DỰ ÁN

Dự án Lĩnh Vực Loại hình Địa điểm Năm
BIDV TOWER 194 TRAN QUANG KHAI HANOI HỢP TÁC QUỐC TẾ, VĂN PHÒNG - THƯƠNG MẠI, Tư vấn đầu tư Hà Nội 2009